SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE

Suoritamme latauspisteiden paikkakartoituksia, laitetoimituksia, asennuksia ja käyttöönottotarkastuksia

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA LATAUSPISTETTÄ MIETITTÄESSÄ 

Riittääkö latauspistorasiasta sähköä  ?
Erityisesti pidempikestoinen lataus ja isommat latausvirrat lämmittävät heikkoja liitoksia ja kaapeleita. 
Lainaus Sesko lataussuositus 2019 sivustolta : " Sähköautoa ja ladattavaa hybridiä voidaan ladata kotitalouspistorasiasta edellyttäen, että ajoneuvon ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8 ampeeriin standardin SFS-EN 62752 mukaisesti."

Lainaus sähköala.fi -sivustolta :

" Sähköautoja ladattaessa varsinaiset ongelmat eivät liity itse pistorasian kestävyyteen, vaan kaapeloinnin mahdolliseen lämpenemiseen myös rakennuksen sisällä pidempiaikaisen kuormituksen aikana. Nykyaikaisten ilmatiiviiden rakenteiden sisälle vedetyt kaapelit eivät pääse jäähtymään kunnolla eristeiden sisällä, joten pahimmassa tapauksessa kaapeleiden ylikuormitus voi johtaa jopa palovaarallisiin tilanteisiin.

Tästä syystä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry suosittelee, että latauskäyttöön tarjottaville puolijulkisille latauspisteille tehtäisiin aina käyttöönottotarkastus ennen latauspalvelun tarjoamista asiakkaille. Suojajohtimien jatkuvuuden ja oikosulkuvirran riittävyyden tarkastamisen yhteydessä sähköalan ammattilaisen on hyvä varmistaa, ettei latauspistettä syöttävään ryhmään ole liitetty muita kuormia. Samalla urakoitsija voi varmistaa myös kiinteistön liittymän ja pääsulakkeen riittävyyden latauskäyttöön. " 

Sähköautonlatausta omakotitaloihin ja taloyhtiöille
Sähköautonlatausta työpaikkojen tarpeisiin
Sähköautonlatausta julkisille paikoille