TURVAA

TUOTTEET + ASENNUS- JA HUOLTOPALVELU

PAIKALLINEN TURVASUOJAUSLIIKE SEKÄ YKSITYISILLE ETTÄ YRITYSASIAKKAILLE


 • Jo vuodesta 1991 lähtien, ja erityisesti juuri nyt, suosittelemme kohteeseen soveltuvaa laadukasta hälytysjärjestelmää ja sen täydennykseksi nykyaikaista tallentavaa kameravalvontatekniikkaa


KIINTEISTÖ- JA HENKILÖTURVALLISUUDEN SÄHKÖTEKNISET TURVARATKAISUT 
suunnittelu + tuotteet + asennus
<=> toimiva turvaratkaisu . 


 

 

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa

 

" TURVAA JA MIELENRAUHAA PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN "

 
 

Monipuoliset hälytysjärjestelmät tarpeen mukaan

Yleisin hälytysjärjestelmä on murtohälytysjärjestelmä joka, kuten mikä tahansa muukin hälytysjärjestelmä toteutetaan asiakkaan tarpeista riippuen; järjestelmä voidaan toteuttaa välittämään hälytyksiä/ tietoja erilaisista tapahtumista kuten : murtautuminen, erillisen laitteiston häiriö , jonkun oven/luukun/kannen aukaisu, lasin rikkoutuminen, vesivuoto, tulipalo-, häkähälytys, henkilön hätäkutsu, sähkökatko, lämpötilan / paineen / nesteen ylä-/alaraja,   ym. ym.

Nykyaikainen järjestelmä voi sisältää automaatio- ja etäohjaustoimintoja.

Toteutamme ratkaisuja kustannustehokkaasti ilman kuukausimaksuja

jolloin myös järjestelmään sisältyy luotettavaa ja nykyaikaista langatonta tekniikkaa ja kätevä älypuhelimen sovelluskäyttö.


 

Kameravalvonta vähentää ilkivaltaa ja ehkäisee rikoksia.
Kuvatallenteet auttavat vahinkojen selvittämisessä.

 

Kiinteistöjen paloturvallisuusasiat kannattaa pitää kunnossa ja palovaroittimet sekä muut paloturvatuotteet huomioida ja niiden toimivuus määrävälein tarkistaa.

 

Kulunvalvontajärjestelmä ohjaa ja rajoittaa halutulla tavalla henkilöiden kulkua kohteessa. Järjestelmästä ja tarpeesta riippuen toteutus voidaan rakentaa etähallittavaksi ja integroida esim. kameravalvontaan.

Ovipuhelinjärjestelmä on mielekäs kulunvalvonnan muoto.

 
 • ratkaisut kaapelointiin ja IT-mekaniikkaan

 
 • hoitajakutsu- ja

  henkilöturvajärjestelmät

 • muistihäiriöisten kulunvalvonta

 
 • vuoropalvelujärjestelmät ja vuoronumeroautomaatit

 • rahankäsittelytuotteet

 • asennus- ja huoltopalvelut

 
 • kuulutus- ja
  äänievakuointi

 • äänentoisto ja
  taustamusiikki

 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan asiakkaalta laskutettava mm. murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asennus, korjaus ja muuttaminen sekä kamerajärjestelmien integrointi näihin järjestelmiin ovat ns. hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä joita tulee suorittaa toimeksiantosopimukseen perustuen. Suorittavalla yrityksellä ( = Turvasuojausliikkeellä) tulee olla Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä poliisiviranomaisen myöntämä voimassaoleva turvasuojaajakortti ( Lupa nro ) .

Turvasuojausliikkeenä suoritamme hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tämän uuden lain mukaisesti.