TURVAA

TUOTTEET SEKÄ ASENNUS- JA HUOLTOPALVELU

OLEMME PAIKALLINEN TURVASUOJAUSLIIKE SEKÄ YKSITYISILLE ETTÄ YRITYSASIAKKAILLE


 • toimitusvalikoimaamme kuuluu kattavasti kiinteistön turvateknisen valvonnan ja liittyvän tietoverkon tarvitsemat laitteet ja tarvikkeet

 • Jo vuodesta 1991 lähtien, ja edelleen, suosittelemme kohteeseen soveltuvaa laadukasta hälytysjärjestelmää ja sen täydennykseksi nykyaikaista tallentavaa kameravalvontatekniikkaa


KIINTEISTÖ- JA HENKILÖTURVALLISUUDEN SÄHKÖTEKNISET TURVARATKAISUT 
suunnittelu + tuotteet + asennus
<=> toimiva turvaratkaisu . 


 

 

Olemme TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY :n jäsenyritys.

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa

 

" TURVAA JA MIELENRAUHAA PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN "

 
 

  Kameravalvonta vähentää ilkivaltaa ja ehkäisee rikoksia.
  Kuvatallenteet auttavat vahinkojen selvittämisessä.


  Murtohälytysjärjestelmä on tehokas tapa vähentää kiinteistöön kohdistuvaa rikollista toimintaa. Nykyaikainen järjestelmä voi sisältää muutakin automaatiota.


 

Kulunvalvontajärjestelmä ohjaa ja rajoittaa halutulla tavalla henkilöiden kulkua kohteessa

  Ovipuhelinjärjestelmä on mielekäs kulunvalvonnan muoto

 

Kiinteistöjen paloturvallisuusasiat kannattaa pitää kunnossa ja palovaroittimet sekä muut paloturvatuotteet huomioida ja niiden toimivuus määrävälein tarkistaa  Tietoverkkotuotteet sisältää kattavat ratkaisut kaapelointiin ja IT-mekaniikkaan


 
 • hoitajakutsu- ja

  henkilöturvajärjestelmät

 • muistihäiriöisten kulunvalvonta

 • Turvapuhelimet 

 • vuoropalvelujärjestelmät ja vuoronumeroautomaatit

 • rahankäsittelytuotteet

 • Asennus- ja huoltopalvelut


 
 • kuulutus- ja
  äänievakuointi

 • äänentoisto ja
  taustamusiikki

 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan asiakkaalta laskutettava mm. murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asennus, korjaus ja muuttaminen sekä kamerajärjestelmien integrointi näihin järjestelmiin ovat ns. hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä joita tulee suorittaa toimeksiantosopimukseen perustuen. Suorittavalla yrityksellä ( = Turvasuojausliikkeellä) tulee olla Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä poliisiviranomaisen myöntämä voimassaoleva turvasuojaajakortti ( Lupa nro ) .

Turvasuojausliikkeenä suoritamme hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tämän uuden lain mukaisesti.