TURVAA

TOIMITAMME, ASENNAMME JA HUOLLAMME
TURVARATKAISUT

OLEMME PAIKALLINEN TURVASUOJAUSLIIKE SEKÄ YKSITYISILLE ETTÄ YRITYSASIAKKAILLE

 • toimitamme ja huollamme mm. hälytys- ja kameravalvontaratkaisuja
 • toimitusvalikoimaamme kuuluu kattavasti kiinteistön turvateknisen valvonnan ja liittyvän tietoverkon tarvitsemat laitteet ja tarvikkeet


KIINTEISTÖ- JA HENKILÖTURVALLISUUDEN SÄHKÖTEKNISET TURVARATKAISUT 
koetaan merkittäviksi apuvälineiksi turvallisuuden edistämisessä ja tärkeänä osana jokapäiväistä elämäämme.

Näitä hyödyntämällä voimme toteuttaa työ- ja asumisympäristöstäsi entistä turvallisemman ja mielekkäämmän


suunnittelu + tuotteet + asennus
<=> toimiva turvaratkaisu . 

TURVAA JA MIELENRAUHAA
PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN

 


TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY :n jäsenyritys.

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa.
 

Ota yhteyttä paikalliseen jäsenyritykseen; mietitään yhdessä turvaratkaisu, sinun tarpeesi mukaan !

  Kameravalvonta vähentää ilkivaltaa ja ehkäisee rikoksia.
  Kuvatallenteet auttavat vahinkojen selvittämisessä.
  Toimitamme ratkaisuja kaikenlaisiin valvontakameratarpeisiin.
  Murtohälytysjärjestelmä on tehokas tapa vähentää kiinteistöön kohdistuvaa rikollista toimintaa. Edustamamme ikosilmoitintuottteet ovat markkinajohtajia Suomessa - kiitos luotettavien ja monipuolisten laitteiden, helpon asennettavuuden ja käytön sekä asiantuntevan tukipalvelumme.Kulunvalvonta on osa kohteiden riskienhallintaa jolla varmistetaan että asianmukaiset ihmiset pääsevät liikkumaan tiloissa. 
Kulunvalvontajärjestelmä ohjaa ja rajoittaa halutulla tavalla henkilöiden kulkua kohteessa.

  Ovipuhelinjärjestelmä on mielekäs kulunvalvonnan muoto; tulija saa heti puheyhteyden kohteen henkilölle hänen ollessaan  tavoitettavissa.  Ovipuhelinjärjestelmä on mahdollista toteuttaa myös etäkäyttöisenä ja kuvia tallentavana.

Kiinteistöjen paloturvallisuusvaatimukset korostuvat. Tutustu monipuoliseen paloturvatuotevalikoimaan.

  Tietoverkkotuotteet sisältää kattavat ratkaisut kaapelointiin ja IT-mekaniikkaan. Vahvat brändit tarjoavat monipuoliset ja laadukkaat tuotteet sekä joustavat ja nopeat toimitukset.
 • hoitajakutsu- ja
  henkilöturvajärjestelmät
 • muistihäiriöisten kulunvalvonta
 • vuoropalvelujärjestelmät ja vuoronumeroautomaatit
 • rahankäsittelytuotteet
 • Asennus- ja huoltopalvelut
 • kuulutus- ja
  äänievakuointi
 • äänentoisto ja
  taustamusiikki
 


JO VUODESTA 1991 LÄHTIEN JA EDELLEEN
SUOSITTELEMME KOHTEESEEN SOVELTUVAA,
LAADUKASTA HÄLYTYS-/MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄ
JA SEN TÄYDENNYKSEKSI NYKYAIKAISTA
TALLENTAVAA KAMERAVALVONTATEKNIIKKAA

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan asiakkaalta laskutettava mm. murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asennus, korjaus ja muuttaminen sekä kamerajärjestelmien integrointi näihin järjestelmiin ovat ns. hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä joita tulee suorittaa toimeksiantosopimukseen perustuen. Suorittavalla yrityksellä ( = Turvasuojausliikkeellä) tulee olla Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä poliisiviranomaisen myöntämä voimassaoleva turvasuojaajakortti ( Lupa nro ) .

Turvasuojausliikkeenä suoritamme hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tämän uuden lain mukaisesti.