Turvasuojaus

TURVASUOJAUSTOIMINTA


Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.

Turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelemista.

Hyväksymistä edellyttävällä turvallisuustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluivaa kaapelointityötä lukuunottamatta. 

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä käsittävää turvasuojaustoimintaa harjoittavalla yrityksellä / yrittäjällä edellytetään olevan turvallisuusalan elinkeinolupa.


Katso lisää aiheesta: www.poliisi.fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala#Turvasuojaustoiminta

 


Olemme TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY :n jäsenyritys.

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa.