TURVARATKAISUT

TUOTTEET + ASENNUS- JA HUOLTOPALVELU

PAIKALLINEN TURVASUOJAUSLIIKE SEKÄ YKSITYISILLE ETTÄ YRITYSASIAKKAILLE


 • Jo vuodesta 1991 lähtien, ja erityisesti juuri nyt, suosittelemme kohteeseen soveltuvaa monipuolista ja luotettavaa hälytysjärjestelmää  sekä sen täydennykseksi nykyaikaista tallentavaa kameravalvontatekniikkaa


" TURVAA JA MIELENRAUHAA
PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN "

 

KIINTEISTÖ- JA HENKILÖTURVALLISUUDEN SÄHKÖTEKNISET TURVARATKAISUT
suunnittelu + tuotteet + asennus
<=> toimiva turvaratkaisu .

 

Ota yhteyttä, toteutetaan kohteeseesi sopiva turvaratkaisu 

 

Monipuoliset hälytysjärjestelmät tarpeen mukaan

Mökki-, asunto- ja toimitilan murtotilannetta ei aina voi estää mutta suojausta ja havainnointia voi tehostaa merkittävästi toimivilla hälytys- ja kameravalvontalaitteilla, unohtamatta käteviä etäohjausmahdollisuuksia .


Nykyaikainen integroitu turva-automaatiojärjestelmä voi sisältää myös automaatio- ja etäohjaustoimintoja .

Huippunykyaikainen langaton hälytinjärjestelmä soveltuu monentyyppisiin valvontakohteisiin ja sen ominaisuudet mahdollistavat laadukkaita ja ennennäkemättömän hienoja ja monipuolisia toimivia toteutuksia .Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan asiakkaalta laskutettava mm. murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asennus, korjaus ja muuttaminen sekä kamerajärjestelmien integrointi näihin järjestelmiin ovat ns. hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä joita tulee suorittaa toimeksiantosopimukseen perustuen. Suorittavalla yrityksellä ( = Turvasuojausliikkeellä) tulee olla Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä poliisiviranomaisen myöntämä voimassaoleva turvasuojaajakortti ( Lupa nro ) .

Turvasuojausliikkeenä suoritamme hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tämän uuden lain mukaisesti.


Esimerkkinä  innovatiivinen, helppokäyttöinen palkittu AJAX hälytysjärjestelmä 

 

Kameravalvonta vähentää ilkivaltaa ja ehkäisee rikoksia ja kuvatallenteet auttavat vahinkojen selvittämisessä .

Dahua IP Products Passed ETSI EN 303 645 Cybersecurity Standard

2022-08-11

 
 

Kiinteistöjen paloturvallisuusasiat kannattaa pitää kunnossa ja palovaroittimet sekä muut paloturvatuotteet huomioida ja niiden toimivuus määrävälein tarkistaa.

 

Kulunvalvontajärjestelmä / kulunohjaus ohjaa ja rajoittaa halutulla tavalla henkilöiden kulkua kohteessa.

Järjestelmästä ja tarpeesta riippuen toteutus voidaan rakentaa etähallittavaksi ja toteuttaa integroituna hälytys-  ja/ tai kameravalvontajärjestelmänä.

 

Ovipuhelinjärjestelmä on apu kulunohjaukseen

 

Ratkaisuja kaapelointiin ja IT-mekaniikkaan

 

MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT

 • hoitajakutsu- ja

  henkilöturvajärjestelmät

 • muistihäiriöisten kulunvalvonta

 
 • vuoropalvelujärjestelmät ja vuoronumeroautomaatit

 • rahankäsittelytuotteet

 • asennus- ja huoltopalvelut

 
 • kuulutus- ja
  äänievakuointi

 • äänentoisto ja
  taustamusiikki