MURTOHÄLYTYS- JA KAMERAVALVONTA , TURVA-AUTOMAATIO

TUOTTEET + ASENNUS- JA HUOLTOPALVELU

PAIKALLINEN TURVASUOJAUSLIIKE SEKÄ YKSITYISILLE ETTÄ YRITYSASIAKKAILLE


 • Jo vuodesta 1991 lähtien, ja erityisesti juuri nyt, suosittelemme kohteeseen soveltuvaa monipuolista ja luotettavaa hälytysjärjestelmää  sekä sen täydennykseksi nykyaikaista tallentavaa kameravalvontatekniikkaa


" TURVAA JA MIELENRAUHAA
PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN "

 

 
 

Ota yhteyttä, toteutetaan kohteeseesi sopiva turvaratkaisu !

 

Monipuoliset hälytysjärjestelmät tarpeen mukaan

Hälytysjärjestelmä  toteutetaan välittämään hälytyksiä/ tietoja erilaisista tapahtumista kuten : murtautuminen, erillisen laitteiston häiriö , jonkun oven aukaisu, lasin rikkoutuminen, vesivuoto, tulipalo-, häkähälytys, henkilön hätäkutsu, sähkökatko, lämpötilan / paineen / nesteen ylä-/alaraja,   ym. ym.

Nykyaikainen integroitu turva-automaatiojärjestelmä voi sisältää myös automaatio- ja etäohjaustoimintoja.

Vanhat keskus-ja käyttölaitteet kannattaa päivittää uuteen tekniikkaan jolloin myös käytettävyys saadaan uudelle mielekkäälle tasolle !

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan asiakkaalta laskutettava mm. murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asennus, korjaus ja muuttaminen sekä kamerajärjestelmien integrointi näihin järjestelmiin ovat ns. hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä joita tulee suorittaa toimeksiantosopimukseen perustuen. Suorittavalla yrityksellä ( = Turvasuojausliikkeellä) tulee olla Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa ja turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä poliisiviranomaisen myöntämä voimassaoleva turvasuojaajakortti ( Lupa nro ) .

Turvasuojausliikkeenä suoritamme hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tämän uuden lain mukaisesti.


KIINTEISTÖ- JA HENKILÖTURVALLISUUDEN SÄHKÖTEKNISET TURVARATKAISUT
suunnittelu + tuotteet + asennus
<=> toimiva turvaratkaisu .

 

Kameravalvonta vähentää ilkivaltaa ja ehkäisee rikoksia.
Kuvatallenteet auttavat vahinkojen selvittämisessä.

 

Turva-alan yrittäjänä edistämme turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa

 
 

Kiinteistöjen paloturvallisuusasiat kannattaa pitää kunnossa ja palovaroittimet sekä muut paloturvatuotteet huomioida ja niiden toimivuus määrävälein tarkistaa.

 

Kulunvalvontajärjestelmä / kulunohjaus ohjaa ja rajoittaa halutulla tavalla henkilöiden kulkua kohteessa.

Järjestelmästä ja tarpeesta riippuen toteutus voidaan rakentaa etähallittavaksi ja toteuttaa integroituna hälytys-  ja/ tai kameravalvontajärjestelmänä.

 

Ovipuhelinjärjestelmä on apu kulunohjaukseen

 

Ratkaisuja kaapelointiin ja IT-mekaniikkaan

 

MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT

 • hoitajakutsu- ja

  henkilöturvajärjestelmät

 • muistihäiriöisten kulunvalvonta

 
 • vuoropalvelujärjestelmät ja vuoronumeroautomaatit

 • rahankäsittelytuotteet

 • asennus- ja huoltopalvelut

 
 • kuulutus- ja
  äänievakuointi

 • äänentoisto ja
  taustamusiikki