SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEKARTOITUS

 

Mikäli latauspisteen hankinta on ajankohtainen tai haluat että kartoitamme kohteen latauspisteen,
ota yhteyttä

 

SÄHKÖAUTON ( TAI HYBRIDIAUTON) KOTILATAUSPISTEEN *)  KARTOITUKSESSA TODETAAN:
1) LATAUSPISTEEN ASENNUSPAIKKA

Arvioidaan paikan soveltuvuus 

2) SÄHKÖKESKUKSEN PAIKKA JA SOVELTUVUUS 

Näiden perusteella arvioidaan kaapelointipituus, kaapelointivaatimukset, asennustapa ja
 olemassaolevien rakenteiden asettamia vaatimuksia. 

3) KODIN / TALON PÄÄSULAKEKOKO JA SÄHKÖNKULUTUKSEN ARVIOINTI

Pyritään selvittämään liittymän kaapeloinnin ja sähkökeskuksen rajoitukset 
sekä sähkönkulutuksen määrää ja huippukulutuksen ajankohtaa

koska ne asettavat rajoitteita käytettävälle latausteholle 

4) OLEMASSAOLEVIEN ASENNUSTEN MAHDOLLINEN HYÖDYNTÄMINEN

Mikäli käyttäjä haluaa hyödyntää olemassaolevia sähköasennuksia , pyritään selvittämään niiden aiheuttamat riskit ja rajoitteet

5) KARTOITUSRAPORTTI

Kartoitusraportti laaditaan suoritetun kartoituksen jälkeen ja siinä kirjataan kohdetiedot,  em. kohdat 1-4 )  ja usein myös valokuvin, esimerkiksi : kartoituksessa katselmoitu latauskeskuksen sijainti, nykyinen sähkökeskus ( mielellään myös keskuksen sisältä ) ja yleiskuva ajatellusta kaapelointireitistä


*) KOTILATAUSPISTE voi olla omakotitalossa, rivitalossa, kerrostalossa tai kesämökillä.

Taloyhtiöissä asukkaan täytyy asioida ja sopia latauspisteasioista ensin taloyhtiön / isännöitsijän kanssa ( mm. lupa-asiat).