SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET

Toimitamme latausasemat , niiden asennukset,  tarvittavat sähkökaapeloinnit ja kytkennät sekä suoritamme latausaseman käyttöönottotarkastuksen asennuksen yhteydessä


Mikäli latauspisteen hankinta on ajankohtainen tai haluat että

kartoitamme kohteen latauspisteen  ( klikkaa tämä linkki )

ja ota yhteyttä

 

Enston sertifioimana edustajana tarjoamme latausasemien lisäksi tarvekartoituksen, asennuksen, laitteiden käyttöönoton  käyttöönottomittauksineen sekä käytön opastuksen

Enston valtuuttamana asennusliikkeenä toimittamillemme ja asentamillemme
ENSTO -latausasemille myönnetään
jopa 5 -vuoden tuotetakuu


Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista.
ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

ARA voi myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin.

 

Saako latauspisteestä tarpeeksi sähköä lataukseen ?

Kestääkö ryhmäsulakkeet ja talon pääsulakkeet ? 

Kestääkö tavallinen pistorasia ja kaapeli latauksen aiheuttaman normaalikäyttöä pidempijaksoisen ja suuremman kuormituksen  ?

Onko varmistettu että sähköauton latauspisteen kanssa samalla sulakkeella ei ole muuta kuormitusta
( kuin ehkä auton lämmityspistorasia jota ei kuitenkaan käytetä samanaikaisesti latauksen kanssa) ?


Latauksen sähköverkosta ottama teho kuumentaa erityisesti heikkoja liitoksia ja liian ohuita kaapeleita !

Lainaus sähköala.fi -sivustolta :

" Sähköautoja ladattaessa varsinaiset ongelmat eivät liity itse pistorasian kestävyyteen, vaan kaapeloinnin mahdolliseen lämpenemiseen myös rakennuksen sisällä pidempiaikaisen kuormituksen aikana. Nykyaikaisten ilmatiiviiden rakenteiden sisälle vedetyt kaapelit eivät pääse jäähtymään kunnolla eristeiden sisällä, joten pahimmassa tapauksessa kaapeleiden ylikuormitus voi johtaa jopa palovaarallisiin tilanteisiin.

Tästä syystä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry suosittelee, että latauskäyttöön tarjottaville puolijulkisille latauspisteille tehtäisiin aina käyttöönottotarkastus ennen latauspalvelun tarjoamista asiakkaille. Suojajohtimien jatkuvuuden ja oikosulkuvirran riittävyyden tarkastamisen yhteydessä sähköalan ammattilaisen on hyvä varmistaa, ettei latauspistettä syöttävään ryhmään ole liitetty muita kuormia. Samalla urakoitsija voi varmistaa myös kiinteistön liittymän ja pääsulakkeen riittävyyden latauskäyttöön. "
Useissa latausasemamalleissa on mahdollisuus latausviran helppoon säätämiseen esim.  mobiilisovelluksen avulla

 


Dynaamisen kuormanhallinnan avulla voidaan tarjota yksi tai useampi tehokas latauspiste ja noudattaa kiinteistön sähkönsyötön rajoja

 
Sähköautonlatausta omakotitaloihin ja taloyhtiöille
Sähköautonlatausta työpaikkojen tarpeisiin
Sähköautonlatausta julkisille paikoille