SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET

Toimitamme latausasemat,  asennukset,  tarvittavat sähkökaapeloinnit ja kytkennät sekä suoritamme latausaseman käyttöönottotarkastuksen asennuksen yhteydessä .


 
 

Saako latauspisteestä tarpeeksi sähköä ?

Kestääkö sulakkeet ? 

Onko kaapelit ja pistorasiat OK ?


Lainaus sähköala.fi -sivustolta :

" Sähköautoja ladattaessa varsinaiset ongelmat eivät liity itse pistorasian kestävyyteen, vaan kaapeloinnin mahdolliseen lämpenemiseen myös rakennuksen sisällä pidempiaikaisen kuormituksen aikana. Nykyaikaisten ilmatiiviiden rakenteiden sisälle vedetyt kaapelit eivät pääse jäähtymään kunnolla eristeiden sisällä, joten pahimmassa tapauksessa kaapeleiden ylikuormitus voi johtaa jopa palovaarallisiin tilanteisiin.

Tästä syystä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry suosittelee, että latauskäyttöön tarjottaville puolijulkisille latauspisteille tehtäisiin aina käyttöönottotarkastus ennen latauspalvelun tarjoamista asiakkaille. Suojajohtimien jatkuvuuden ja oikosulkuvirran riittävyyden tarkastamisen yhteydessä sähköalan ammattilaisen on hyvä varmistaa, ettei latauspistettä syöttävään ryhmään ole liitetty muita kuormia. Samalla urakoitsija voi varmistaa myös kiinteistön liittymän ja pääsulakkeen riittävyyden latauskäyttöön. " 


Dynaamisen kuormanhallinnan avulla voidaan tarjota yksi tai useampi tehokas latauspiste ja noudattaa kiinteistön sähkönsyötön rajoja